Stavanger - fremtidens teknologihovedstad

Nå skal innovative teknologi selskaper som har lykkes nasjonalt og internasjonalt synliggjøres både for å vise hva som spirer og gror i regionen - men også for å inspirere andre til å satse, og vise framtidens arbeidstakere hva som er på gang.

- For oss i Futurum har det vært essensielt å gjøre dette prosjektet sammen med et selskap som har lokal tilhørighet, også det for å vise hva som finnes her hjemme. Fabel Media har med sin tverrfaglige kompetanse på konseptutvikling, merkevarestrategi og evne til historiefortelling vist seg som en perfekt partner i prosjektet Futurum Sessions, sier Eva Johannesdottir, daglig leder i Futurum.

Fra oljehovedstad til teknologihovedstad
Det finnes allerede mange eksempler på selskaper har lykkes med framvoksende teknologi i denne regionen, kan Johannesdottir entusiastisk fortelle.

At regionen har enormt mye spennende å vise til innenfor fremvoksende teknologi, er ifølge Johannesdottir ikke tilfeldig. Mange av gründerne kommer nemlig fra olje- og energisektoren og har tatt med seg erfaringen derfra når de har startet innenfor blant annet kunstig intelligens, VR, AR, sensorer, droner med mer.

Fremtiden er her nå, rett foran nesen på oss.
- Det er nå vi må handle, for vi har allerede så mye på plass i denne regionen - og det er nettopp dette vi ønsker å løfte fram i Futurum Sessions, forteller Nils-Petter Wedege, kreativ leder i Fabel Media. Oljehovedstaden har over tid ikke bare gitt oss erfaringer, kunnskap og kompetanse som vi ikke bare må benytte oss av, det har også gitt oss et moment. 

> Se første sessions-episode med Brage og Heimdall Power

Han utdyper: - Som oljehovedstad- og senere energihovedstad, har Stavanger jo vært en motor for teknologisk utvikling. Mye av verdiskapningen som har skjedd i regionen, har hatt utspring i nettopp olje og energi. Utviklingen har langt på vei handlet om teknologi, om automatisering, digitalisering, robotisering - og ja - om å bruke eksisterende teknologi på nye banebrytende måter. Målet har alltid vært å forenkle, forlenge, optimalisere og utnytte ressursene på en bedre måte - ved å ta i bruk eksisterende teknologi på nye måter.

- Vårt mål er å formidle historier om mennesker som har lykkes med fremvoksende
teknologi - for å vise folk hva som faktisk rører seg i regionen og for å inspirere til vise hva som er mulig å løse med teknologi så lenge du har et problem du skal ha løst. Det finnes utallige muligheter, avslutter Eva Johannesdottir. Fremtiden er spektakulær, den er nær - og den er her. Følg med på futurumsessions.no

> Se oversikt alle sessions-episoder her

FAKTABOKS

Futurum sessions er en filmserie hvor du får møte personer og selskaper som har brukt teknologi på ny og banebrytende måte, og som har hatt nasjonal og internasjonal suksess. Gjennom møteserien blir du bedre kjent med historien bak selskapene, hva de jobber med nå og hvilke tanker de har om fremtiden ved å besvare spørsmålene hvorfor, hvordan og hva.

Misjonen til Futurum er å inspirere for fremtiden, med læring og deling i fokus, i dag og for generasjoner som kommer. Futurum er en arena for næringsliv, akademia og gründere - og skal inspirere og motivere til å bruke teknologi for å løse framtidens utfordringer.

Fabel Media er et kreativt drevet studio fra Stavanger med ambisiøse folk som jobber med strategi, design, web, foto og film for å fortelle engasjerende historier, bygge merkevarer og styrke omdømme til ambisiøse kunder.

Bakgrunn

Stavanger - fra oljehovedstad til teknologihovedstad

Det er de to lokale selskapene Futurum og Fabel Media som går sammen for å løfte fram regionens potensiale innenfor Emerging technologies. Futurum sessions er en filmserie med fokus på selskaper og sentrale personer.

Les mer

Hold deg oppdatert!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kontakt
(+47) 51 20 00 20
info@futurum.center

Personvernerklæring

Futurum- av Bouvet